+123 (456) 789 99 support@gmail.com

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 • Op alle huren zijn onze huurvoorwaarden van toepassing, zoals vermeld op de achterzijde van het huurcontract.
 • Op alle zakelijke huren zijn onze huurvoorwaarden van toepassing
 • Een huurdag is gelijk aan een kalenderdag en begint om 09.01 uur tot de daaropvolgende dag voor 08.30 uur.
 • Huurt u Zonder vrije KM? Dan is 100 km p/dag in de huurprijs inbegrepen.
 • Bij het ophalen van de auto is een rijbewijs plus een geldig adreslegitimatiebewijs vereist. Directgehuurd.nl autoverhuur maakt hiervan een scan.
 • Al onze voertuigen zijn voorzien van een Track and Trace volg systeem.
 • Bij het ophalen van de (bestel)auto is een borgsom vereist, afhankelijk van het aantal huurdagen, uitsluitend te voldoen met pin .(voor niet Nederlandse rijbewijs bezitters zijn de volgende voorwaarden vereist: rijbewijs, paspoort en uitsluitend een creditcard als borgstelling)
 • De borgsom voor bestelbus bestaat uit de geschatte huursom + €350,00
 • De borgsom voor koelwagen categorie M bestaat uit de geschatte huursom +  €500,00
 • De borgsom voor auto categorie Budget bestaat uit de geschatte huursom +  €500,00
 • De borgsom voor auto categorie ABB bestaat uit geschatte huursom + 500,00
 • De borgsom voor auto categorie BDD bestaat uit geschatte huursom + 600,00
 • De borgsom voor auto categorie A bestaat uit de geschatte huursom +  €600,00
 • De borgsom voor auto categorie B bestaat uit de geschatte huursom +  €800,00
 • De borgsom voor klanten die langer dan 30 km moeten afleggen om bij ons te komen huren, is €950,00.
 • Gaat u over de grens van Nederland, dan moet u 15 euro/dag buitenland toeslag betalen.
 • De borgsom voor klanten die naar een uitzonderingsland (Albanië, Armenië, Azerbeidjan, Bosnië, Georgië, Hongarije, Polen, Kroatië, Roemenië en Slovenië) gaan, moeten  1500 euro borg, 30 euro/dag buitenland toeslag betalen.
 • Het eigen risico categorie A is            €950,00
 • Het eigen risico categorie B is            €1500,00
 • Het eigen risico categorie C t/m L is  €950,00
 • Het eigen risico categorie M is            €1500,00
 • Het eigen risico voor Aanvullende Voorwaarden benoemden landen zijn €1900,00
 • De huurder van Bestelbus kan het eigen risico verlagen tot een niet afkoopbaar blijvend eigen risico.
 • De huurder van personenauto kan het eigen risico NIET VERLAGEN
 • Koeriers, huurders naar uitzonderlijke landen, huurder van personenauto en de huurders onder de 25 jaar kunnen de eigen risico niet verlagen.
 • Huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor alle hoog eigen risico’s,(dit is schade aan de auto hoger dan de ramen) ook bij verlaging van het eigen risico.
 • Bestuurder dient altijd de huurder te zijn en de bestuurder is verplicht om de huurovereenkomst bij zich te hebben.
 • Let Op! U kunt bij ons alleen d.m.v PIN betalen (GEEN CONTANTE BETALING MOGELIJK).
 • Uw borgsom wordt ten aller tijden op uw bank terug gestort.
 • Wanneer u met Creditcard betaald ( bij bijzondere acceptatie) maken we een kopie van de Creditcard om uw borg terug te storten.
 • Uw borgsom krijgt u 7de werkdag (weekend tellen niet mee)  op uw rekening teruggestort. Bij bijzonderheden zal het langer duren (bijv: niet afgetankt, Boete, Schade, Pech, Beslag en Storingen)

Aanvullende voorwaarden

 • Voor diverse landen gelden afwijkende voorwaarden:
 • Voor Albanië, Armenië, Azerbeidjan, Denemarken, England, Bosnië, Georgië, Hongarije, Italie, Polen, Portugal, Kroatië, Roemenië, Spanje, Zuid Frankrijk, Slovenië, Zwitserland en Resterend Oost Europa geldt een extra verzekeringspremie van €30,00 per dag. Hier geldt ook een andere Borgsom. Ook kunt de Eigen Risico niet verlagen.
 • Het eigen risico voor Aanvullende Voorwaarden benoemden landen zijn €1900,00
 • In Albanië, Armenië, Azerbeidjan en Georgië is GEEN wegenwacht hulp en GEEN vervangend vervoer van toepassing.
 • Voor Estland, Letland en Oekraine is, naast de €30,00 extra premie per dag, tevens een verklaring vereist, waarin vermeld staat dat u gerechtigd bent om met ons voertuig in het betreffende land te rijden.
 • Gaat u naar een bestemming (buitenland) zonder toestemming, dan zal er boete opgelegd worden va. 150 euro.
 • Aangezien het uw eigen verantwoording is, raden wij u ten zeerste aan tijdig bij de betreffende consulaten en instanties te informeren naar de voor het land, minimaal vereiste documenten.
 • Bij diefstal of verduistering van het voertuig, belasten we het dagwaarde voertuig aan de huurder.
 • Heeft u buitenlandse rijbewijs/documenten dan is CREDITCARD verplicht en wordt de borg aan de balie bepaald/geweigerd
 • Met ingang van 1 september 2017 wordt er op alle boetes administratiekosten/verwerkingskosten gerekend van €10,33 Exclusief BTW (€12,50 incl. BTW)
 
 Schade:
 
*Huurder is in geval van schade verplicht hetzelfde dag te melden.
 
*Huurder is verplicht om Artikel 9 van onze huurvoorwaarden te voldoen.
 
*Indien huurder hieraan niet voldoet wordt er een bedrag van € 300,00 boete in rekening gebracht met     eventuele verhoging van € 50,00 per dag.
*Bij niet voldoen aan onze voorwaarden, zijn genoodzaakt om dit als melding door te geven aan alle verzekeringsmaatschappijen. 

 

Op alle huurtarieven zijn onze huurvoorwaarden van toepassing.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)- verzekering

De huurauto’s van Directgehuurd.nl zijn WA-verzekerd. Alle schade die met de gehuurde auto aan derden wordt veroorzaakt, wordt via deze verzekering afgehandeld. De premie is inbegrepen binnen de huurtarieven.

Schadeverzekering Inzittende (SVI) voor de bestelbus

Een Schadeverzekering Inzittende is een verzekering voor alle inzittenden van de auto, die letselschade hebben opgelopen ten gevolge van een ongeval/ aanrijding. Deze verzekering kijkt en beoordeelt hoeveel schade deze inzittenden ten gevolge van een ongeval/ aanrijding hebben opgelopen.

Aanvullende voorwaarden

“Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tot Onderverhuur onmiddellijk en middels schriftelijke kennisgeving door de partij die zichzelf identificeert als de eigenaar van de Goederen (de Eigenaar) aan elk der partijen kan worden beëindigd indien de huurovereenkomst waaronder de Eigenaar de goederen aan de verhuurder verhuurt, wordt beëindigd of indien de verhuurder wezenlijk in strijd handelt met de bepalingen daarvan of indien deze Overeenkomst tot Onderverhuur niet in overeenstemming is met de akte van toestemming tot onderverhuur zoals door de Eigenaar aan de Verhuurder opgelegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot Onderverhuur krachtens deze bepaling, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar de Goederen aan de Eigenaar overhandigen zonder dat hij zich op enig retentierecht kan beroepen. Indien en wanneer de Eigenaar de Overeenkomst tot Onderverhuur met de Huurder wenst voort te zetten, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar een huurovereenkomst sluiten voor de resterende duur van deze Overeenkomst tot Onderverhuur en onder dezelfde bepalingen. Dit wordt geacht een derden beding te zijn, waarop de Eigenaar zich rechtstreeks kan beroepen.”